Liikluskahjude registreerimine

Liikluskahjude registreerimine jätke meie hooleks

Kui tegemist ei ole lihtsalt tehnilise rikkega, vaid toimunud on liiklusõnnetus, siis on päris keeruline keskenduda peenikeses kirjas kahjujuhtumi blanketi täitmisele. Paraku sõltub selle dokumendi täitmisest väga palju. Kui varasemalt pole blanketti täitnud, siis halvemal juhul tuleb kulud kanda kahju saajal, mitte selle tekitajal.

Liikluskahjude tagajärgede võimalikult sujuv ja professionaalne lahendamine kuulub PUKSIIRID.ee argipäeva juurde ning seetõttu olemeblanketi korrektse täitmisel  abiks .

Liikluskahju operatiivseks lahendamiseks sisestage oma telefoni PUKSRIID.ee telefoninumber

513 8888